Οδηγίες i-Bill

Πατώντας εδώ πηγαίνουμε στην σελίδα σύνδεσης στο i-bill.

Πληκτρολογούμε τον 15ψήφιο Κωδικό Πληρωμής που βρίσκεται στον Λογαριασμό που θέλουμε να πληρώσουμε και κάνουμε κλικ στο κουμπί πληρωμή.

Εμφανίζεται η παρακάτω καρτέλα με την εκτύπωση του λογαριασμού που αντιστοιχεί στο Κωδικό πληρωμής που καταχωρήσαμε …

Για να προχωρήσουμε κάνουμε κλικ στο κουμπί πληρωμή που βρίσκεται πάνω δεξιά στην καρτέλα και μεταφερόμαστε στη παρακάτω οθόνη …

Σε αυτό το σημείο μπορούμε να πληρώσουμε και μικρότερο ποσό, το οποίο και πρέπει να καταχωρήσουμε στο Ποσό πληρωμής: (π.χ. αντί του 133,00 μπορούμε να βάλουμε μικρότερο ποσό).

Αφού συμπληρώσουμε τα στοιχεία που ζητάει η Τράπεζα κάνουμε κλικ στο κουμπί Πληρωμή σε τράπεζα και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο …

Επιλέγουμε τον τρόπο πληρωμής ..

Και εμφανίζεται το παρακάτω παράθυρο …

Καταχωρούμε τα στοιχεία που πρέπει και κάνουμε κλικ στο κουμπί πληρωμή ή στο κουμπί Επιστροφή χωρίς ολοκλήρωση της πληρωμής

Εφόσον πατήσαμε το κουμπί πληρωμή η πληρωμή έχει ολοκληρωθεί και μας έρχεται email επιβεβαίωσης.