Κοινωνικό Τιμολόγιο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δ.Ε.Υ.Α.ΧΑΝΙΩΝ 2021

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων στο πλαίσιο του κοινωνικού χαρακτήρα της εντάσσει στο κοινωνικό τιμολόγιο για το 2021 ευπαθείς ομάδες πολιτών και τους δίνει μέχρι και μηδενική χρέωση στους λογαριασμούς ύδρευσης.

ΕΚΠΤΩΣΗ 60% έως 60 κατανάλωσης και στα ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ:

 • ΑμεΑ με 67% αναπηρία, με εισόδημα έως 35.000€ και γνωμάτευση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής Κ.Ε.Π.Α.
 • ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ με εισόδημα έως 12.000€ και βεβαίωση σύνταξης
 • ΑΝΕΡΓΟΙ άνω του ενός έτους, με οικογενειακό εισόδημα έως 15.000€ και Βεβαίωση Ο.Α.Ε.Δ., η οποία πρέπει να γνωστοποιείται στη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. σε κάθε ανανέωση που προβαίνει ο κάτοχός της

ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΕΡΟΥ έως 60:

 • ΥΠΕΡΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ (από 5 παιδιά και άνω) με εισόδημα έως 22.000€, (προσαυξανόμενο 1.500€ για κάθε προστατευόμενο μέλος), πιστοποιητικό από ΑΣΠΕ και Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων
 • Άνεργοι που είναι και εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανασφαλίστων
 • Δομές Συσσιτίων

ΕΚΠΤΩΣΗ 40% έως 60:

 • Πολύτεκνοι (με 4 παιδιά έως ≤ 25 ετών) με εισόδημα έως 22.000€, (προσαυξανόμενο 1.500€ για κάθε προστατευόμενο μέλος), πιστοποιητικό από ΑΣΠΕ και Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων
 • Μονογονεϊκές οικογένειες με τουλάχιστον 3 παιδιά ≤ 25 ετών με εισόδημα έως 22.000€, (προσαυξανόμενο 1.500€ για κάθε προστατευόμενο μέλος), πιστοποιητικό από Α.Σ.Π.Ε. και Δικαστική απόφαση επιμέλειας παιδιών σε περίπτωση διαζευγμένων γονέων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και άδειας διαμονής
 • Φωτοτυπία λογαριασμού Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα, φωτοτυπία Ε1 και Ε9
 • Ενοικιαστήριο Συμβόλαιο ή Τίτλος ιδιοκτησίας
 • Για κάθε ενήλικο προστατευόμενο μέλος: πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης ή βεβαίωση στρατού
 • Ανάλογα με την κατηγορία της ευπαθούς ομάδας υποβάλλονται επιπλέον τα αντίστοιχα αποδεικτικά

ΕΚΠΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΑΣ 15%:

 • Με την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών γίνεται έκπτωση συνέπειας 15% επί της αξίας νερού του προηγούμενου λογαριασμού

 ΕΚΠΤΩΣΗ 50% στο τιμολόγιο νερού:

 • Σχολεία Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης
 • Κοινωνικές Δομές όπως Βρεφονηπιακοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Χανίων, Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης, ΕΛΕΠΑΠ, ΚΗΦΑΠ, ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ, ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ, Φιλανθρωπικά Ιδρύματα κ.α.

ΕΚΠΤΩΣΗ 20% στο τιμολόγιο νερού:

 • Νοσοκομείο Χανίων
 • 1η και 2η ΤΟΜΥ Χανίων

Η Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων σε συνεργασία με το Δήμο Χανίων και συγκεκριμένα με το τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων παρέχει το “Κοινωνικό Τιμολόγιο” με μειωμένη τιμή νερού σε ευπαθείς ομάδες καταναλωτών και δυνατότητα διαγραφής ληξιπρόθεσμων οφειλών

ΕΚΠΤΩΣΗ 60% έως 60 κατανάλωσης και στα ΠΑΓΙΑ ΤΕΛΗ:

 • Ενταγμένοι στο «Μητρώο ανασφάλιστων και οικονομικά αδύναμων πολιτών»
 • Ενταγμένοι στο «Κοινωνικό Παντοπωλείο και Παροχή Συσσιτίου Δήμου Χανίων
 • Ενταγμένοι στο πρόγραμμα «Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ)

*Οι αιτήσεις γίνονται στο τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμεΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων.

Κατεβάστε το φυλλάδιο