Έργα Ύδρευσης

Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

26-03-2021

Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών

Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών

23-04-2020

Μελέτη Επάρκειας, Εκσυγχρονισμού και Διασύνδεσης Δικτύων

Μελέτη Επάρκειας, Εκσυγχρονισμού και Διασύνδεσης Δικτύων

23-04-2020

DEX AIG IN PIPE

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης

23-04-2020