Έργα

Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

26-03-2021

antl kalathas

Δίκτυα & Αντλιοστάσια Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων

26-04-2020

kladisos

Δίκτυα Όμβριων – Αντιπλημμυρική Προστασία Δήμου Χανίων

26-04-2020

Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών

Τηλεμετρία και Τηλεέλεγχος Διαρροών

23-04-2020

Μελέτη Επάρκειας, Εκσυγχρονισμού και Διασύνδεσης Δικτύων

Μελέτη Επάρκειας, Εκσυγχρονισμού και Διασύνδεσης Δικτύων

23-04-2020

DEX AIG IN PIPE

Εκσυγχρονισμός Συστήματος Ύδρευσης

23-04-2020