Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την: «Υπηρεσία Διάθεσης Προϊόντων εκσκαφής για ανακύκλωση» 2021

Προκήρυξη Συνοπτικού  ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την: «Υπηρεσία Διάθεσης Προϊόντων εκσκαφής για ανακύκλωση» 2021 (more…)
kostas
26-03-2021
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Υπεροξείδιο του Υδρογόνου για ΕΕΛ Χανίων 2021

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Χανιά 23/03/2021Αριθ. Πρωτ. 2475ΑΔΑ: Ω344ΟΕΨΡ-Ι1Ο       Η Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την:…
kostas
26-03-2021
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Ε.Ε.Λ. Χανίων 3ος 2021”

Προκήρυξη συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Ε.Ε.Λ. Χανίων 3ος 2021" (more…)
kostas
19-03-2021
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Ε.Ε.Λ. Χανίων 2021”

Προκήρυξη συνοπτικού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Προμήθειας Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Ε.Ε.Λ. Χανίων 2021" (more…)
kostas
14-01-2021
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης “Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2020-2021”

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης "Αποκατάσταση ασφαλτικών τομών και οδοστρωμάτων εργασιών συνεργείων Δ.Ε.Υ.Α.Χ. έτους 2020-2021" (more…)
kostas
23-12-2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων» 2020

Δημοσίευση Προκήρυξης Συνοπτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Υπηρεσίες αποφράξεων δικτύων & εκκενώσεων αντλιοστασίων» 2020 (more…)
kostas
18-12-2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Ανακοίνωση: Τελευταία Δημοσίευση Περίληψης Προκήρυξης Πρόσληψης Προσωπικού ΣΟΧ 1/2020 (40 ατόμων)

Χανιά  07/09/2020 Αρ.Πρωτ.: 7417 ΑΔΑ: 6Ψ29ΟΕΨΡ-96Θ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2020(αρ. πρωτ. 6025/24-07-2020) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (40 ατόμων)  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ…
kostas
07-09-2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας υδρομέτρων 1/2 ”, μικρή ποσότητα υδρομέτρων διάφορων τύπων & μεγεθών & των εξαρτημάτων τους 8ος 2020

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας υδρομέτρων 1/2 '', μικρή ποσότητα υδρομέτρων διάφορων τύπων & μεγεθών & των εξαρτημάτων τους 8ος 2020 (more…)
kostas
31-07-2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δυναμικότητας της ΕΕΛ Χανίων 2020

Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση της αυξημένης δυναμικότητας της ΕΕΛ Χανίων 2020 (more…)
kostas
16-07-2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας δύο αλεστών λυμάτων για το αντλιοστάσιο αποχέτευσης Κουμ Καπί Δ.Ε. Χανίων 2020

Προκήρυξη Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας δύο αλεστών λυμάτων για το αντλιοστάσιο αποχέτευσης Κουμ Καπί Δ.Ε. Χανίων 2020 (more…)
kostas
10-07-2020
Προκηρύξεις / Διαγωνισμοί

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού “Ετήσια ασφάλιση των Οχημάτων–Μηχανημάτων–Δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2020-2021”

Προκήρυξη Συνοπτικού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού "Ετήσια ασφάλιση των Οχημάτων–Μηχανημάτων–Δικύκλων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 2020-2021" (more…)
kostas
26-06-2020
Font Resize